BioEkoTerm-logo
Úvod
Teplovodné kotle na biomasu "Heizomat"
Transportné ventilátory " Heizotrans"
Bubnové štiepkovače "Heizohack"
Výroba štiepky
Dodávka štiepky
Kontakt
Úvod

Poslaním spoločnosti "BioEkoTerm" spol. s r.o. je poskytnúť širokému okruhu spotrebiteľov pohodu pri rodinnom krbe využitím čistej energie a zachovania najnižších prevádzkových nákladov na kúrenie.

Medzi základné produkty spoločnosti patria kotle na drevnú štiepku (drevoštiepku)

Návratnosť investície do kotlov na drevnú štiepku je už od 3 rokov. Investíciou do kotlov na drevnú štiepku je možné ušetřit 60% nákladov v porovnaní so spaľováním plynu.  

Cena paliva už od 17,5 EUR za 1MWh  tepla vyrobeného spaľovaním štiepky.

Zákazníkom, ktorí od nás odoberú kotol na drevnú štiepku garantujeme dodávku paliva na 20 rokov.

Zariadenie je plneautomatické, vyžaduje si dohľad v rozsahu 
max.30 minút týždenne.

Prepočet spotreby

S našou kalkulačkou na výpočet nákladov na kúrenie si môžete vyrátať koľko Eur môžete ušetriť keď budete kúriť s drevom, peletami, drevnou štiepkou.


Copyright © BioEkoTerm spol. s r.o. :: Všetky práva vyhradené.
Redakčný systém EMS Flexicomm