Kotol na biomasu RHK AK 400 kW

Zariadenie na spaľovanie biomasy
"RHK-AK 400" spoločnosti Heizomat
nemá takmer žiadne obmedzenie čo sa
týka suroviny počnúc Miscanthusom /
sloňou trávou /  končiac energetickou drevnou štiepkou
Tieto zariadenia sú vyrobené z
kotlového plechu hrúbky 8 mm, pri
predpísanej údržbe majú zariadenia
dlhodobú životnosť.

Prevádzkovanie zariadenia je veľmi spoľahlivé vďaka automatickému reťazovému čisteniu spaľovacej komory ako aj vďaka automatickému čisteniu vodorovne ležiacich výmenníkov tepla.

Automatické zapaľovanie, SMS hlásič porúch a možnosť diaľkového ovládania zabezpečujú vysokú bezpečnosť spaľovania.