Kotol na biomasu RHK AK 50 kW

Zariadenie na spaľovanie biomasy
"RHK-AK 50" spoločnosti Heizomat
nemá takmer žiadne obmedzenie čo sa
týka suroviny počnúc Miscanthusom /
sloňou trávou /  končiac energetickou drevnou štiepkou
Tieto zariadenia sú vyrobené z
kotlového plechu hrúbky 8 mm, pri
predpísanej údržbe majú zariadenia
dlhodobú životnosť.

Prevádzkovanie zariadenia je veľmi spoľahlivé vďaka automatickému reťazovému
čisteniu spaľovacej komory ako aj vďaka automatickému čisteniu vodorovne
ležiacich výmenníkov tepla.
Automatické zapaľovanie, SMS hlásič porúch a možnosť diaľkového ovládania
zabezpečujú vysokú bezpečnosť spaľovania.