Montáž klimatizácie/tepelného čerpadla

Cena montáže klimatizácie v cene 250€ zahŕňa:

Štandardná montáž klimatizácie je montážou vnútornej a vonkajšej jednotky v bežných výškových podmienkach. Odborné kroky montáže vykonáva certifikovaný pracovník. 

Cena montáže klimatizácie v cene 250€ zahŕňa:

 • obhliadku pred montážou do 50 km od sídla firmy, návrh druhu a typu klimatizácie s konzultáciou 
 • 1x prieraz obvodového muriva (do 45 cm, vrátane zateplenia, ak bude hrúbka väčšia ako 45 cm, cena sa navyšuje o 25€ ),  
 • štandardná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky s antivibračnými silenblokmi. 
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou samospádom 
 • elektrické napájanie silovým káblom 3 x 2,5 CYKY a komunikačným káblom 5x1cysy do 5 metrov, 
 • sprevádzkovanie klimatizácie a zaškolenie podľa odporúčania výrobcom  
 • potvrdenie záručného listu a odvoz odpadu vzniknutého pri montáži vrátane kartónu  

 

 

 • Rozvody chladu – spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov chladu sa určí na obhliadke. K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody chladu, prepojovacie izolované medené potrubia 1/4″ / 3/8″ / 1/2″, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je 30€ vrátane krycích líšt v bielej farbe, uchytávacieho materiálu a komunikačného káblu. 

 

Neštandardné výškové a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny, čerpadlá kondenzu. 

Cena dopravy do 50 km od sídla firmy je bezplatná.  

 • Približný čas štandardnej montáže klimatizácie s rozvodmi chladu do 4 metrov je 4-5 hodín.
 • Montáž klimatizácie je stavebná úprava, odporúčame zakryť alebo odsunúť nábytok.
 • Počas montáže vzniká hluk (predovšetkým pri prieraze steny), prach z vŕtania. 
 • Klimatizáciu privezú naši technici v deň montáže a vynesú ju až k vám. 
 • Cena montáže zahŕňa základné ukončovacie práce. 

 

 • stavebné úpravy, murárske ani maliarske práce, 
 • použitie vysokozdvižnej plošiny, 
 • dodatočné plnenie chladiva (spravidla potrebné pri dĺžke trasy rozvodov chladu viac ako 5m)
 • dodávka a montáž prídavného čerpadla kondenzátu.

 

Klimatizácia s výkonom 4kW komfortne vykúri, alebo vychladí plochu 30 m².
Jej spotreba sa pohybuje medzi 0,04-0,12 eur/hod.
Spotreba ohrievača s rovnakým výkonom stojí 0,5-1,2 eur/hod.
Cena 4kW tepla získané z plynu pre tarifu d2 stojí  0,22eur/hod.
Prepočet nákladov u  4 kW invertorovej klimatizácie prepnutej na kúrenie:
Vykurovanie na 20 stupňov,  spotreba v eurách: 0,05-0,06/ hod.
                         25 stupňov, spotreba v eurách: 0,08-0,10/hod.
                         30 stupňov, spotreba v eurách: 0,10-0,13/ hod.

Klimatizácia   vychladí väčší priestor, ako vykúri, pretože býva  na chladenie účinnejšia ako na kúrenie.