Úvod

Poslaním spoločnosti "BioEkoTerm" spol. s r.o. je poskytnúť širokému okruhu spotrebiteľov pohodu pri rodinnom krbe využitím čistej energie a zachovania najnižších prevádzkových nákladov na kúrenie.

Medzi základné produkty spoločnosti patria kotle na drevnú štiepku (drevoštiepku).

Návratnosť investície do kotlov na drevnú štiepku je už od 3 rokov. Investíciou do kotlov na drevnú štiepku je možné ušetriť až 60% nákladov v porovnaní so spaľovaním plynu.  


Cena paliva už od 17,5 EUR za 1 MWh  tepla vyrobeného spaľovaním štiepky.


Zákazníkom, ktorí od nás odoberú kotol na drevnú štiepku garantujeme dodávku paliva na 20 rokov.

Zariadenie je plnoautomatické, vyžaduje si dohľad v rozsahu max.30 minút týždenne.