Vzduchové tepelné čerpadlá

Katalóg tepelné čerpadlá 2S

Katalóg tepelné čerpadlá 4S

Séria Eureka Air (EU-L)

8 KW - 13 KW - 15 KW

Pri tepelných čerpadlách LAMBDA radu Eureka air možno na výrobu energie plne využiť úroveň teploty vzduchu. Vďaka tomu sú tepelné čerpadlá radu EU-L najúčinnejšími vzduchovými tepelnými čerpadlami na svete.

Potvrdzujú to aj merania nezávislého skúšobného ústavu. Tepelné čerpadlá EU-L ušetria v porovnaní s inými vysokoúčinnými vzduchovými tepelnými čerpadlami až 26 % ročnej spotreby elektrickej energie navyše.

Vzduchové tepelné čerpadlá Eureka sú tak v ročnom porovnaní dokonca energeticky účinnejšie ako 97 % všetkých tepelných čerpadiel zem-zem na trhu. Kombinujeme tak nízke počiatočné náklady tepelného čerpadla so vzduchovým zdrojom s nízkymi prevádzkovými nákladmi vysokoúčinného tepelného čerpadla so zemným zdrojom.

Výhody v skratke

Technické údaje

Ako to funguje

Vzduchové tepelné čerpadlá využívajú ako zdroj energie okolitý vzduch. Ventilátor nasáva vzduch cez výmenník tepla. Tým sa zníži teplota vzduchu a uvoľní sa teplo.

Uvoľnené teplo z prostredia sa v tepelnom čerpadle dostane na vyššiu teplotnú úroveň (napr. 40 °C) a odovzdá sa do vykurovacieho systému. Čím vyššia je teplota vzduchu, tým vyššia je energetická účinnosť tepelného čerpadla. Počas vykurovacej sezóny je priemerná teplota zdroja energie 0 až 5 °C v závislosti od lokality. Pre porovnanie, teplota zdroja energie pri tepelných čerpadlách so zemným zdrojom je konštantná 0 až 5 °C.

Napriek tomu boli doteraz tepelné čerpadlá so vzduchovým zdrojom z hľadiska účinnosti jednoznačne horšie ako tepelné čerpadlá so zemným zdrojom, pretože dostupná teplotná úroveň sa dala využiť len nedostatočne. Pri sérii vzduchových tepelných čerpadiel Eureka spoločnosti LAMBDA sa tento problém vyriešil vyvinutím procesu 3K.