Výroba štiepky

Výroba štiepky

Našim zákazníkom ponúkame možnosť výroby štiepky z ich vlastného materiálu.

Je to výhodné najmä pre tých zákazníkov, ktorí disponujú vlastnou drevnou hmotou, ale nákup štiepkovača je pre nich z hľadiska množstiev neefektívny.